Toelichting portfolio

Beste ouders,

Naast het rapport krijgen de kinderen op woensdag 25 oktober ook een schooleigen portfolio mee naar huis. Als school zien we in het portfolio de evenknie van ons klassieke rapport. Via een korte tutorial (ca. 5 min.) maak ik jullie snel wegwijs in dit nieuwe document. We hopen dat jullie hiermee een bredere kijk krijgen in de ontwikkeling van jullie kinderen. 

Meester Koen en team OLVG lager