Samenstelling

Ouderraad

De ouderraad van OLVG is een groep enthousiaste ouders die zich actief wil inzetten om er een leuke school van te maken voor iedereen.  Zij doen dit door:

  • activiteiten te organiseren waarmee we projecten in de school financieel kunnen steunen
  • activiteiten te organiseren die kinderen en/of ouders samenbrengen op een leuke manier
  • de school een handje toesteken op allerhande activiteiten
  • samen te werken rond inhoudelijke thema’s die ouders, kinderen en de school aanbelangen (suggesties geven, vragen kunnen stellen,…)
  • inspraak te realiseren voor de ouders in de concrete werking en organisatie van de school (via vertegenwoordiging in de schoolraad)
  • een fiets– en wandelpool te organiseren om zo een veiligere schoolomgeving te creëren.

Contact opnemen

Heb je vragen of suggesties, wil je meer betrokken zijn bij het schoolgebeuren?  Kom naar één van onze vergaderingen, iedereen is van harte welkom!
Een mailtje kan naar: voorzitter@or-dewingerd.be