Brugwerking

3de kleuterklas - 1ste leerjaar

Er wordt vaak beweerd dat het lager onderwijs op het vlak van krachtige werkvormen heel wat van het kleuteronderwijs kan leren. Dat zou wel eens kunnen kloppen. Jonge kinderen leren immers het meest – en het meest diepgaand – als ze helemaal opgaan in een wereldverkennende activiteit

Daartoe krijgen kinderen in het kleuteronderwijs volop de kans: heel veel activiteiten zijn er in de kleuterklas op gericht om de kleuter uit te dagen en uit te nodigen om een nieuw stukje wereld te exploreren. En precies daarin zit heel veel leerpotentieel. In het kleuteronderwijs krijgen kinderen bovendien nog volop de kans om zelf initiatief te nemen: om hun eigen leerinteresses te volgen, om nieuwe dingen te ontdekken op hun eigen tempo, om eigen steentjes te verleggen, om te leren door ‘trial and error’

Het  natuurlijke leren staat in de kleuterklas helemaal centraal!

Het loont dan ook de moeite om, dankzij een goede samenwerking, te proberen een aantal van deze krachtige werkvormen van het kleuteronderwijs door te trekken.

Zo stimuleren wij de leerlingen van het eerste leerjaar de zin tot leren en de kansen tot leren, niet te laten afzwakken