Een school met kiemkracht...

Opvoedingsproject

De 5 opdrachten van een katholieke basisschool:

Elke katholieke basisschool wil werken vanuit een vastliggend kader dat ons helpt om goed ‘zorg’ te dragen voor de kinderen die ons worden toevertrouwd. Deze vijf opdrachten zijn dan ook de rode draad doorheen ons dagelijks werk waarbij we vanuit onze christelijke inspiratie met schooleigen accenten meer kleur willen geven aan onze dagelijkse praktijk.

Onze-Lieve-Vrouw van Gaverlandschool is een katholieke school.  We hebben ons verbonden om te werken aan de 5 opdrachten van een katholieke school:

  • De schooleigen identiteit
  • Een degelijk samenhangend onderwijsaanbod
  • Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak
  • De ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg
  • De school als gemeenschap en organisatie

Om deze opdrachten goed uit te voeren, willen we ons laten inspireren door het verhaal van het mosterdzaadje…

Het mosterdzaadje:

Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’

Hoe klein ook, zelfs het kleinste zaadje kan groeien tot een grote boom. Als we onze kinderen omringen met kwaliteitsvol onderwijs kunnen ze in alle stilte en rust uitgroeien tot mooie mensen die plezier beleven aan alles en iedereen in hun leefwereld. Hoe klein ook, elk zaadje kan rekenen op de nodige erkenning en waardering.

De 5 belangrijkste waarden voor onze school:

We zijn nog steeds trots te beschikken over een inspiratiebron, de bijbel, die ons helpt om op een fundamentele manier bezig te zijn met kinderen. Het is in onze school niet enkel belangrijk dat we goede dingen doen, maar ook dat we de goede dingen goed doen. Onze inspiratie helpt ons om te kiezen. De vele verhalen en het voorbeeld van Jezus vertellen ons hoe graag God de mensen in alle vrijheid ziet.  Op onze manier willen we deze gedachten binnen onze school handen en voeten geven.
En dat niet alleen … we willen ook onze kinderen laten groeien in deze christelijke traditie. Samen leren we hoe we kunnen omgaan met elkaar om zo te ervaren wat echt belangrijk is in het leven.

  • Erkenning en waardering
  • Groei
  • Stilte en rust
  • Kwaliteit
  • Plezier