HALLO!

Schrijf je hier in!

Om in te schrijven kan je steeds terecht doorheen het schooljaar op ons secretariaat. Zij kunnen jullie helpen bij het invullen van de documenten en te woord staan over praktische zaken. Je kan ook steeds vragen om een rondleiding op onze school of een gesprek met de directie

De school stelt geen capaciteit en er zijn dus géén wachtlijsten of aanmeldingen nodig. 

Je kan makkelijk alle documenten downloaden en ingevuld aan de school bezorgen.