Voorbereidend schrijven

Krullenbol

Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven voor het kleuteronderwijs.

Een kind moet een ontwikkelingsproces doorlopen om tot schrijven te komen. Net als bij een boom is het belangrijk dat de wortels, de fundamenten, stevig verankerd zijn. En net omdat stevige wortels zo belangrijk zijn, leren we al schrijven vanaf de 1e kleuterklas.

Krullenbol is veel meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje.  Krullenbol is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren en zoveel meer.

Ritmiek vormt de rode draad: muziek, ritme, klank, beweging … Kinderen leren door muziek de samenhang voelen tussen lichamelijke bewegingen en bewegingsuitdrukkingen op papier. Muziek stimuleert kinderen om oefeningen en bewegingen te herhalen en de vaardigheden te automatiseren.