Een leuk taalproject

Klankdorp

Klankwat?!

Klankdorp is een heel tof taalproject voor kleuters van de 3de kleuterklas.

Het doel is om hen op een speelse manier voor te bereiden op het aanvankelijke lezen.
Kleuters leren (on)bewust omgaan met de leesvoorwaarden zoals bv. het lintje aan de linkerhand om de leesrichting te bepalen nl. van links naar rechts, ze leren rijmen, lange en korte klanken te onderscheiden, hakken en plakken en nog veel veel meer!