Ouders voor kleuters

Ouderraad

Wij zijn de ouders van kleuters op de Gesubsidieerde Vrije Zelfstandige Kleuterschool OLV van Gaverland te Melsele en samen vormen wij de Ouderraad “Ouders voor Kleuters”.  We organiseren allerlei activiteiten, zoals onze jaarlijkse zondagsbrunch, een quiz voor de ouders, een infoavond rond een actueel thema, een kleuteractiviteit, … We helpen de juffen tijdens het schoolfeest en de opendeurdag.

Dankzij deze activiteiten kunnen we de school financieel ondersteunen, waardoor de school o.a. nieuw speelgoed kan aankopen of zaken die aan vernieuwing toe zijn laten vervangen en dat alles ten voordele van onze kleuters.  Daarnaast hebben we een adviserende functie naar de schoolraad en het schoolbestuur toe en houden we de ouders op de hoogte via onze verslagen.

WAARVOOR STAAN WIJ?

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle kleuters voor ogen.

Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.  De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op de school te stimuleren.  Het bemiddelen in of oplossen van individuele cases behoort niet tot de kerntaken van de ouderraad.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

   1. Alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten
   2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen
   3. De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden , dit in overleg met het schoolteam.
   4. Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

Leden

We zien onze ouderraad graag aangroeien met nieuwe ouders die een handje willen toesteken tijdens de activiteiten, mee willen nadenken over nieuwe initiatieven, logistiek kunnen ondersteunen of zinvolle tips kunnen geven.  Extra handen kunnen we steeds gebruiken!

 • Roel Bettens – Voorzitter en papa van Tobe
 • Tomas Vandevyver – Ondervoorzitter en papa van Kobe
 • An Marischal – Voorzitter schoolraad, secretaris ouderraad en mama van Moïra en Penelope
 • Lien marnef – Penningmeester en mama van Liset
 • Annelore Keustermans – mama van Miel en Juul
 • Kelly Van Dam – Gezinsraad en mama van Lynn
 • Ellen Claessens – mama van Blake
 • Evelien Vanhove – mama van Imke
 • Veerle Van Veer – mama van Victor
 • Tania Poppe – mama van Leon en Ellis
 • Tom Van Dam
 • Pieter Audiens

Kom je er graag bij?  Stuur een mailtje naar:  ouderraad.kleuter@olvg.be

TROOPER

Het principe is eenvoudig. Ga je online shoppen? Passeer dan eerst via www.trooper.be/oudersvoorkleuters.  Je betaalt geen cent extra, maar kan onze school wel extra geld opbrengen.  Zo werd er tot op heden reeds € 2.265,55 opgehaald, enkel en alleen door jullie aankopen.  Ben je soms vergeetachtig?  Ook dan is er een oplossing, namelijk de Trooperbot.  1 keer installeren en activeren op je computer en hij toont je telkens weer wanneer je onze school sponsort. Fantastisch toch?