Loyaliteit

Pedagogisch Project

Wij verwachten van onze ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.  U hebt onze school gekozen, wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij staan stil bij wat de kleuters moeten leren om op te groeien tot ’goede’ mensen. 

De eigenheid van elk kind staat voorop.  Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van verstand, hart en handen:

DE GANSE KLEUTER

In onze kleuterschool hebben wij geen vast omlijnd leerplan, zodat er zeer gemakkelijk ingespeeld kan worden op de actualiteit of datgene wat uw kleuter op dat moment boeit. Dat kan een nieuwe boekentas zijn, een diertje, een bezoek, een meegebrachte knuffel, zijn verjaardag, een gebeurtenis thuis….

Wij willen onze vormingstaak realiseren in de geest van kanunnik Triest:

‘Zorg voor een degelijk onderwijs door aan elk kind te geven wat het op dat moment nodig heeft.  Het kind aanvaarden zoals het is, minder bedeelden en kansarmen worden niet uitgesloten.  Dankbaarheid, beleefdheid, verwondering, bewondering zijn waarden die wij net als u op prijs stellen.  Een dynamische school met degelijke structuren en afspraken.  Een hechte schoolgemeenschap.’